Акція: Святкуйте з RULET!

15/12/2018

Новогодние праздники уже не за горами! Выбирайте свой подарок к новому году вместе с RULET!

Только в период новогоднее-рождественских праздников при оформлении заказа гарантировано получите универсальный  подарочный сертификат в любой из магазинов-партнеров.

Сроки действия: с 15.12.2018 по 31.01.2019

При оформлении заказа на сумму от 1 000 грн до 2000 грн – в подарок сертификат на 100 грн

При оформлении заказа на сумму от 2 000 грн до 3000 грн– в подарок сертификат на 200 грн

При оформлении заказа на сумму от 3 000 грн до 5000 грн – в подарок сертификат на 250 грн

При оформлении заказа на сумму от 5 000 грн и выше – в подарок сертификат на 500 грн

ПРАВИЛА проведення акції «Святкуйте з «RULET»!

  1. Визначення термінів

У цих Правилах, якщо інше не передбачено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни з наступними значеннями:

1.1. Акція – маркетинговий захід під назвою «Святкуйте з «RULET»!». Що проводиться згідно з умовами, передбаченими даними Правилами.

1.2.Організатор Акції – особа, що організовує проведення акції.

1.3. Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам, що зазначені в Розділі 3 цих правил, належним чином виконала всі умови участі в Акції, що передбачені Розділом 4 даних Правил та набула право на отримання Подарункового Сертифікату.

1.4. Магазин-партнер – компанія, яка надає можливість Учаснику Акції, на умовах цих правил, обміняти Подарунковий Сертифікат на відповідну матеріальну цінність.

1.5. Подарунковий Сертифікат (або Заохочення) – визначена річ, яку Учасник Акції отримує у власність у випадку виконання ним умов участі в Акції, що передбачені у Розділі 4 даних Правил. Кількість Подарункових Сертифікатів є обмеженою.

1.6. Правила – ці Правила Акції, що визначають порядок проведення та умови участі в Акції та які розміщуються на інтернет-сайті https://ukr.rulet.ua/

 

  1. Загальні положення

2.1. Організатором Акції є Приватне підприємство «РУЛЕТ», місцезнаходження якого: Україна, 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 37

2.2.Акція проводиться Організатором в магазинах, що працюють під торгівельною маркою «RULET». Обмін  Подарункових Сертифікатів в Магазинах-партнерах можливий по всій території України.

2.3. Акція проводиться у період з «15» грудня 2018 року по «31» січня 2019 року включно (надалі – Період проведення Акції). Період проведення Акції може бути змінений Організатором в односторонньому порядку за умови опублікування нової редакції Правил на інтернет-сайті https://ukr.rulet.ua/

2.4.Акція проводиться з метою популяризації продукції , що продається в магазинах, що працюють під торгівельною маркою «RULET».

2.5. У разі набуття особою статусу Учасника Акції, він має право на вручення Подарункового Сертифікату в магазині, що працює під торгівельною маркою «RULET».

 

  1. Вимоги до Учасника Акції

3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку та проживають на території України.

3.2. Учасниками Акції не можуть бути:

3.2.1. Особи, що беруть участь в процесі реалізації продукції;

3.2.2. Неповнолітні/малолітні особи.

 

  1. Умови Участі в Акції

4.1. Для участі в Акції необхідно:

4.1.1. Відповідати вимогам, що визначені в Розділі 3 даних Правил.

4.1.2. Протягом Періоду проведення Акції придбати одним замовленням продукцію у роздріб, що реалізується у магазинах, які працюють під торговою маркою «RULET» щонайменше на суму 1000 (одна тисяча) грн.

4.1.3. Здійснити оплату за замовлення в повному обсязі на протязі Періоду проведення Акції шляхом готівкового або безготівкового розрахунку. При цьому, сума попередньої оплати має становити не менше 80% (вісімдесят відсотків) від загальної суми замовлення.

4.1.4. Звернутися в один з магазинів, що працює під торговою маркою «RULET» за отриманням Подарункового сертифікату:

4.1.4.1. При оформленні замовлення  на суму від 1000 грн. до 2000 грн. – номіналом 100 грн.

4.1.4.2. При оформленні замовлення  на суму від 2000 грн. до 3000 грн. – номіналом 200 грн.

4.1.4.3. При оформленні замовлення  на суму від 3000 грн. до 5000 грн. – номіналом 250 грн.

4.1.4.4. При оформленні замовлення  на суму від 5000 грн. та більше  – номіналом 500 грн.

4.2. Для отримання товарів у магазинах-партнерах за Подарунковим Сертифікатом необхідно:

4.2.1. Здійснити активацію отриманого Подарункового Сертифікату на інтернет-сайті https://www.onecard.gift/

4.2.2. Завітати до будь-якого магазину-партнера на території України та обміняти Подарунковий Сертифікат на товар (-и) відповідно до номіналу Подарункового Сертифікату протягом 500 (п`ятиста) календарних днів з моменту здійснення активації Подарункового Сертифікату. Ознайомитися з переліком Магазинів-партнерів можна на інтернет-сайті https://www.onecard.gift/

 

  1. Права та обов’язки осіб, що мають бажання брати участь в Акції

5.1. Особи, що мають бажання брати участь у Акції мають право придбати продукцію, що реалізується в магазинах, які працюють під торговою маркою «RULET» або не робити цього.

5.2. Особи, що мають бажання брати участь у Акції мають право на отримання Подарункового сертифікату у випадку дотримання вимог та умов участі в Акції, що передбачені Розділами 3,4 даних Правил.

5.3. Особи, що мають бажання брати участь у Акції зобов’язані дотримуватись встановлених Правил та вимог чинного законодавства України, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі в Акції.

 

 

  1. Права та обов’язки Організатора Акції

6.1.Організатор Акції повинен забезпечити можливість Учаснику Акції скористатись акційною пропозицією згідно з даними Правилами.

6.2. З моменту передачі Учаснику Акції Подарункового Сертифікату в порядку та на умовах даних Правил, обов’язки Організатора Акції вважаються виконаними в повному обсязі.

6.3.. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції осіб, що порушили дані Правила.

 

  1. Інші умови

7.1. Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни в умови Акції в односторонньому порядку шляхом опублікування нової редакції Правил на інтернет-сайті https://ukr.rulet.ua/

7.2. Своєю участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою та методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч., шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фото, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо — та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ.

7.3. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання,використання, обробку й поширення даних Організатором та/або уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Організатор Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом прийняття участі в акції. Збір, зберігання, використання, обробка й поширення Організатором та/або уповноваженими ними особами отриманих від Учасників Акції їх персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також в рекламних цілях. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.5. Організатор Акції має право відмовити відповідній особі в участі в Акції якщо у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такої особи. Також особі може бути відмовлено в участі в Акції у разі відсутності Подарункових Сертифікатів в наявності (тобто, у випадку їх вичерпання). Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

Замовити

Згоден/згодна на обробку персональних даних у відповідності з умовами

Розрахуємо за вашими розмірами за 5 хвилин

Згоден/згодна на обробку персональних даних у відповідності з умовами
Замовити

Згоден/згодна на обробку персональних даних у відповідності з умовами

Залиште телефон і ми зателефонуємо

Згоден/згодна на обробку персональних даних у відповідності з умовами

Залиште телефон і ми зателефонуємо

Згоден/згодна на обробку персональних даних у відповідності з умовами